• Home
  Juabar is a solar-powered phone charging kiosk in rural Tanzania.
 • Home
  Each kiosk is a charging & retail platform for local communities.
 • Home
  Juabar ni biashara anzilishi ya nguvu nchini Tanzania.
 • Home
  Tanzanian operators use Juabar as a pop-up energy business.
 • Home
  Juabar ni biashara anzilishi ya nguvu nchini Tanzania.
 • Home
  Juabar ni kibanda cha kutia umeme kwa njia ya sola zenye mfumo bora zaidi wa kiwango cha wati 50.

juabar

We are more than a product, more than a service.
We facilitate connectivity.

 

Juabar is a solar-powered phone charging kiosk in rural Tanzania.

Using a high quality 50W solar-PV system, Juabar can charge either 10 or 20 phones or a variation of other small electronic devices at once. Our mission is to develop profitable small business opportunities in Tanzania while meeting community energy and connectivity needs.

Bidhaa: Juabar ni kibanda cha kutia umeme kwa njia ya sola zenye mfumo bora zaidi wa kiwango cha wati 50. Kibanda hiki kina uwezo wa kutia umeme simu 10 za mkono (rununu) pamoja. Lengo letu ni kuendeleza nafasi za biashara ndogo ndogo nchini Tanzania, pamoja na kukimu mahitaji ya nguvu za umeme na mahusiano katika jamii.

Each kiosk is a charging & retail platform for local communities.

Juabar provides the service of phone charging and retail sales in Tanzania. Juabar is a platform to bring connectivity services using renewable solar energy. We are working to build our vision of an expansive network of energy platforms which provide connectivity services in East Africa.

Huduma: Juabar hutoa huduma za kutia simu umeme, na mauzo ya rejareja kwa jamii. Juabar ni jukwaa la kuleta huduma za mwungano kupitia nguvu za sola zinazotumika upya. Maono yetu ni kuwa na mfumo wa majukwaa ya nguvu za umeme, ili kutoa huduma za mwunganiko.

Tanzanian operators use Juabar as a pop-up energy business.

As a self-energized kiosk, Juabar is a product designed to exist in public space as a pop-up solar-electrified shop for entrepreneurs. Juabar is an energy business and retail location, providing the service of phone charging as well as complementary product sales. Our kiosks are an “instant business” ready for dedicated entrepreneurs to operate as part of the Juabar network and delivered with everything an entrepreneur needs to immediately start their charging business.

Biashara: Juabar ni biashara anzilishi ya nguvu nchini Tanzania. Kama kibanda kinachojitia nguvu, ni bidhaa iliyokusudiwa kuwepo katika maeneo ya umma kama duka anzilishi la sola kwa wajasiriamali. Juabar ni biashara ya nguvu na mahali pa rejareja, ili kutoa huduma za utiaji simu umeme na mauzo ya bidhaa kamilishi. Vibanda vyetu ni “biashara ya papo kwa papo” kwa wajasiriamali walojitolea, waweze kujiendeleza kama sehemu ya mfumo wa Juabar, wakipata kila wanachohitaji kuanza biashara zao mara moja. Kufikia sasa, tuna vibanda saba vya utiaji umeme vinavyoendeshwa nchini Tanzania, huku mojawapo kikiwa kimefanya kazi ya kwa muda wa mwaka mmoja. Waendeshaji wetu wa vibanda hivi wamekuwa wakitia umeme simu takriban 30 kwa siku, nao wanachangamkia kuendeleza biashara zao na kupanua nafasi zao za kujiendeleza chini ya mamlaka ya Juabar.

At the moment…

Our longest running Juabar charging kiosks have been in operation for one year. Our operators have been charging on average 20 phones a day and are excited to continue their charging business and expand their business opportunity as a franchise operation with Juabar.

If you are interested in working with Juabar, or have any questions about our services, please feel free to contact us at info@juabar.com.